Forsiden

Høringssvar fra Kent Lind

Dato: 14.02.2022

Dette er frihetsberøvelse.

Jeg er imot dette forslaget og sier NEI.