Forsiden

Høringssvar fra Bodil Strand

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei! til dette udemokratiske og segregerende passet! Dette forslaget må forkastes umiddelbart og er ulovlig ifht grunnloven.