Forsiden

Høringssvar fra Arild

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad
Dette er i strid med menneskerettighetene og individets råderett og frihet over seg selv og må stoppes. Vaksinen er ikke godkjent og det finnes ingen bevis for at den fungerer. Og man blir like mye smittet om man er vaksinert vaksinert. Dette er helt hensynsløst eller rettere sagt folkemord satt i organiser stand.