Forsiden

Høringssvar fra Anne Fladmark

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.

Folkevalgte politikere i Norge er valgt inn på Stortinget for å ivareta, forvalte og handle på vegene av det norske folk. Dette forslaget er ikke i tråd med norske demokratiske prinsipper.