Forsiden

Høringssvar fra Erik

Dato: 19.02.2022

Det vises til høringsnotat om forlengelse av reglene om koronasertifikat. Summen av de tiltak som det her legges opp til vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Forslag i høringsnotat avvises og må forkastes øyeblikkelig.

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. Det byter med menneskerettighetene, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Forslaget viser at innføring og eventuell forlengelse av et slikt koronasertifikat er udemokratisk, uvitenskapelig og rammer alle. Et koronasertifikat er et kontrolltiltak, det segregerer og må stadig fornyes hvilket skaper mange etiske, juridiske, sosiale, medisinske, arbeidsmessige og helsemessige problem.

Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon? Det er ikke foretatt noen form for langtidsstudier av bivirkninger som følger med denne injeksjonen.

Den hasteutviklede, ikke godkjente såkalte «vaksinen»tilfredsstiller ikke kravene for å bære navnet vaksine. Den har drept og skadet millioner og følgelig, som alle andre medisinske produkter under utprøving, burde ha blitt trukket fra markedet etter kun kort tid. Det foreligger ingen langtidsstudier på den faktiske biologiske og psykologiske effekten av denne injeksjonen. Standard protokoller og etiske retningslinjer for studiene er heller ikke fulgt.

Regjeringen har innvilget enorme summer med penger for å få markedsført disse produkter. De beste reklamebyråer har fått oppgaven. Propagandaen som har foregått overgår alt som Norge tidligere har opplevd. Døgnet rundt har borgere blitt foret og programmert med iscenesatte skremselsscenarioer, manipulerte tall i forhold til sykdom og innleggelse samt hypnotisk «double-speak» retorikk.

«Vaksinene» har blitt frivillig tvunget på og presset på alle borgere over 12 år i Norge via frykt propaganda og oppfordring om å «ta en for laget». Pressen, helsemyndighetene og regjeringen har som sagt stått for dette. Rett etter skolestart høsten 2021 sto helsevesenet klare for å massevaksinere landets ungdom. Resultatet av dette var allerede tydelig i desember 2021 når antall alvorlige vaksineskader på unge mennesker allerede hadde passert 650. Enda mer alarmerende er at regjeringen tilbyr disse livsfarlige «vaksiner» til små barn fra 5 år. FHI anbefaler ikke at barn under 12 år «vaksineres», og med god grunn, i samsvar med produktets utviklere og andre vaksinologer, virologer og immunologer som har advart om at barns hjerne, hjerte og forplantningsorganer ødelegges.

Rådata og evidensbasert forskningsstudier som eksisterer holdes tilbake av legemiddelfirmaene, og British Medical Journal BMJ har avslørt alvorlige feil ved forskningen på «vaksinene». «Vaksinene» har også vist seg å ikke virke. Myndighetene lovet 95 % beskyttelse mot å bli smittet av Covid-19 og at man ikke kunne smitte videre om man var vaksinert. Dette har ført til at land med høy vaksinasjonsgradsmittede pr 100 000 fullvaksinerte enn det er pr 100 000 uvaksinerte. Fullvaksinerte smitter like lett eller lettere andre da de har høyere andel av virus i øvre luftveier enn uvaksinerte. (Island, Danmark, Canada m.fl.) Vi så de samme tendensene i Norge, men FHI sluttet den uken å oppgi tall på smittede vaksinerte og uvaksinerte da det ble et for stort antall å teste.

Det bemerkes også at WHO akter å innføre en «felles internasjonal pandemigrunnlov», som vil være juridisk bindene for alle 194 medlemsland inkludert Norge. WHO vil da fremstå som en «totalitær verdensregjering» hver gang det erklæres en pandemi. De akter da å innføre bl.a. koronasertifikat på samme grunnlag som regjeringen gjør i dette høringsforslaget.