Forsiden

Høringssvar fra Kent Degerstrøm

Dato: 22.02.2022

Slike pass/sertifikat kan føre oss ut på ville veier, der segregering av folk og medisinsk apartheid blir den nye normalen.

Dette er lite forenelig me de fredselskende, demokraktiske, menneskerettighetsforkjempende tankebaner vi ellers i Norge har.

All bruk av koronasertifikat bør avikles og skrinlegges for evig tid, høringsnotatet forkastes i sin helhet.