Forsiden

Høringssvar fra Ida Sørensen

Dato: 15.02.2022

Tiltak i denne saken strider mot menneskerettighetene til Norges befolkning.