Forsiden

Høringssvar fra Inger Åse Johansen

Dato: 15.02.2022

Dette er jo helt uaktuelt i et demokrati. Det må jo være opp til vær enkelt å bestemme over sin egen kropp.