Forsiden

Høringssvar fra Birgitte Wergeland

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sender mitt hørings svar igjen. Da jeg ikke finner det på regjeringen.no innsendte hørings svar.

Jeg mottok en kvittering på innsendt høringssvar 22/831 hvor det ble opplyst at svaret mitt var sendt inn anonymt, noe jeg vet ikke var tilfelle når jeg sendte det inn.
Ber om at dere klarer å ha en ærlig prosess her og ikke eliminere responsen som kommer inn på dette lovforslaget.

sender mitt svar igjen:

Jeg er sterkt i mot vaksinepass og vaksinetvang.

og at en kan miste jobb og barn dersom en ikke vaksinerer seg.

vaksinen er ikke ferdig utforsket og vi vet ikke de langvarige konsekvensene av den. 0,5% har fått sterke bivirkninger og fått ødelagt livet sitt av vaksinen. 0,5% reagerer negativt på corona sykdommen og har fått skadelige ettervirkninger av den. Dvs. Tallet er det samme og vaksinen er ikke effektiv. Det viser seg at vaksinen ikke er effektiv og heller en større risiko enn selve sykdommen for menn under 55år. Hvorfor skal barn, unge friske individer som tåler covid 19 sykdommen ta vaksinen når det ikke er behov for de og de påløper en større risiko for dem å ta vaksinen. Flere har hatt covid 19 og har utviklet antistoffer, hvorfor skal de da ta vaksinen? I gamle dager sa en at om en hadde hatt sykdommen ble det likestilt med vaksine. om det blir vaksinetvang er ikke Norge lenger et fritt land og flere vil vurdere å flytte fra landet inkludert meg og min familie. Det er svært mye forskning bl.a fra sykehuset i Telemark som viser at en har antistoffer opp til et år etter et mildt sykdomsforløp, iom at covid 19 ikke har vært lenge har en ikke kunnet se enda hvor lenge antistoffene varer ( kan være mer enn et år). Dr.Peter Mccullough en verdens mest kjente virolog hevder at har du hatt covid en gang kan du umulig bli syk av det samme viruset igjen. Hvorfor flere får det påvist flere ganger kan ha noe med at på laboratoriet på Ullevål hvor en får fram test resultater kjører hele 45 sykluser for å få fram resultatet. Resultatet er da meget usikkert. Da det er vanlig å spinne Max 20 ganger. Dette kan en spørre Nakkestad og labben på Ullevål for å få bekreftet.

vaksinen beskytter ikke mot å bli smittet eller at en vaksinert person smitter videre. Vaksinen etter eldre standard er da helt meningsløs! Og om det bare fjerner symptombilde er jo det verre, i den forstand at en smittet vaksinert person uvitende smitter andre.

Det finnes medisiner ( faviflu, ivermectin, hydroclorixsin, monoklonale antistoffer) som er bevist effektive om en behandler tidlig i sykdomsforløpet, disse har blitt holdt tilbake. En ender først opp på sykehuset når covid 19 virkelig har fått tatt grep og da er disse medisinene ikke lenger effektive. Hvorfor har leger ikke blitt informert om dette slik at de kunne behandle covid 19 tidlig i sykdomsforløpet?

Norske folk er ganske lydhøre til regjeringen og norsk lov verk, flertallet hele 92% er vaksinert. WHO sa at når 60-70 % av befolkningen er vaksinert er det ikke lenger behov for restriksjoner. Hvorfor tok det da så lang tid før dere åpnet landet?
og når dere ser at de fleste følger anbefalingene, hvorfor vurderer dere da tvang? Av en vaksine som er eksperimentel, hvor vi ikke får vite hva den innholder før om 70år.

Dette er fullstendig galematias og jeg håper virkelig at dere folkevalgte er litt mer oppegående enn å gjennomføre dette lovforslaget.
Det er en god grunn til at nunberglovene ble innført. Skal dere gi oss alle davidstjerner igjen? Som vi må vaksinere oss jevnlig for å beholde, viss ikke bærer det rett i konsentrasjons camp!

Jeg kan vanskelig fatte at vi nok en gang befinner oss i en slik situasjon. Plutselig forstår jeg mine forfedre bedre og det er ubegripelig av vi ikke har kommet lenger i 2022! Og at dette helt absurde lovforslaget er oppe for høring. Har dere ikke lært noen ting av historien? Jeg ber om at dette er en vond drøm og at dere viser at dere er fornuftige og Velmenende mennesker og avfeier og vraker dette lov forslaget.

Hilsen barnebarn av soldat i kompani Linge, som kjempet og var villig til å ofre sitt liv for et fritt norsk land under 2vk.

Oldebarn av bryggerimesteren på Hansa som hjalp jøder å flykte til Amerika.

Etterfølger av Nicolai og Henrik Wergeland som grunnla norsk grunnlov samt kjempet for like rettigheter til sigøynere.