Forsiden

Høringssvar fra Grace Eboué

Dato: 03.03.2022

Ingen skal utsettes for tvang om det strider i mot de Europeiske Menneskerettighetene eller strider i mot FN-konvensjonen eller Nurnberg-kodeksen.

Synes hele forslaget er forkastelig da personer med feks angst, klaustrofobi eller posttraumatisk stressforstyrrelse vil risikere å få store senskader samt at de risikerer at sykdommene forverres eller mennesker som ei har ovennevnte diagnoser vil kunne få dette ved bruk av slik tvang det legges opptil i dette høringsforslaget.

Nå som alt er åpnet opp igjen og det viser seg at feks Omikrom viser seg å være en lett influensa og de andre variantene kun likt mer sterk/kraftig influensa blir dette forslaget fullstendig uforståelig for mitt vedkommende.

Innstilling: Høringsforslaget Forkastes i sin helhet