Forsiden

Høringssvar fra Irene Bondahl

Dato: 03.03.2022

Å la seg vaksinere bør prinsipielt være frivillig! Tvang vil svekke tilliten til myndighetene. Koronasertifikat bør ikke brukes til å hindre personer i å gå på skole eller tjene penger. Det bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Koronasertifikat kan brukes til å oppnå ekstra frihet til å reise, delta på konsert o.l. som ikke er livsviktig. Vaksinering hindrer ikke nødvendigvis videre smitte, og det finnes andre måter å beskytte sykehusene, som ikke bryter med menneskerettighetene. Det er spesielt bekymringsfullt at det åpnes for å tvangs-vaksinere uten vitenskapelige bevis for effekt. Det å nekte adgang til arbeidsplass, og dermed inntekt, fordi man ikke er vaksinert, kan likestilles med tvangs-vaksinering.