Forsiden

Høringssvar fra Arnfinn Berg

Dato: 15.02.2022

♥️kjære godtfolk, ver så snill å våkne opp!♥️

I disse dager ligger et høringsnotat ute med frist 4 mars. Høringsnotatet sier i korte trekk at myndighetene skal bestemme over deg, ditt liv, din kropp og din helse.

Syns du det er helt innafor at noen andre skal bestemme hva du skal putte i din kropp?

Nå handler det om kåråna, hva blir neste sjukdom?

Når det planlegges digitale chip i eu, tror du det vil stoppe med dette passet?

Hva annet kan det da brukes til? Skal en qr kode bestemme friheten din?

Det som forsøkes innført nå har INGENTING med helse å gjøre. Det åpner opp for et segregeringssamfunn som ikke kan begrunnes i smittevern, for smitte/innleggelser/koronatilfeller samt død øker i takt med sprøyta. Der de med 2 og 3 doser ligger dårligst ann....

Tror du at de rettigheter de uvaxa mister om dette innføres ikke vil gjelde deg fordi du har tatt dine doser?

Hva gjør du når neste dose skal settes, for det er plass til 8 doser i passet. Samme antall doser innkjøpt av våre myndigheter.

Når du ikke oppfyller det krav som myndighetene vil, uavhengig av antall doser, ja da forsvinner dine rettigheter også!

Hvor er det blitt av frihet til å velge, i det som skal være et demokrati?

Dette er alvorlige greier, og folk må markere sin motstand uansett v.status pr i dag♥️

Et utdrag av hva som står i høringsnotatet👇

💥PLIKT til å vaxinere deg

💥NEKTES adgang til arbeidsplassen

-"fri" uten lønn

-oppsigelse eller avskjed

💥uvaxa må oppholde seg innenfor bestemte områder

💥 SKAL NEKTES deltagelse i organisert samvær med andre.

-Barnehage, skole, møter, kommunikasjonsmidler

💥Helsedirektoratet kan PÅBY vaxinering om det må skje med en gang.

💥KRAV om vaxinasjon for å besøker restauranter, barer og kafeer

Ønsker DU et slikt samfunn?

For den som vil sende inn høringssvar og ikkje har gjort det ennå, er regjeringens dokument her med alt ein treng:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20220211-1%3A20+PM&expand=horingsbrev

Viktige poeng til høringssvar viss det kan vera til støtte, henta frå ein Fb-venn:

"1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

😎 Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer

10) Koronasertifikat må fornyes"

Kjelde: Innbyggerinitiativ mot koronasertifikat