Forsiden

Høringssvar fra Christy Rogers Bævre

Dato: 16.02.2022

Dette bør IKKE under noen omstendigheter forlenges, og bruken av et evt koronapass er fullstendig uhørt!

Bruken av koronapass har INGEN helsemessig virkning, og vil i så tilfelle kun virke til kontroll, indirekte tvang, segregering og som belønning for den "lydige" delen av befolkningen.

Koronapass hører ingen steds hjemme i et fritt og demokratisk land som Norge er. Skuffende at landets myndigheter går inn for en slik ordning som bryter med menneskerettigheter og menneskets frie vilje.

NEI TIL KORONAPASS!!!!