Forsiden

Høringssvar fra Jesper Nörgård

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.