Forsiden

Høringssvar fra Elisabet Korsgren

Dato: 04.03.2022

Jeg sier Nei til dette og ber om at forslaget forkastes.