Forsiden

Høringssvar fra Elin Strømmen

Dato: 20.02.2022

Jeg sier nei til dette, og vil forslaget skal forkastes.