Forsiden

Høringssvar fra Bjørg Simonsen

Dato: 28.02.2022

NEI TIL VIDEREFØRING AV KORONAPASS!!

Ved å innføre koronapass, blir ei gruppe mennesker i Norge utestengt fra det offentlige rom, som konserter, restauranter, fotballkamper osv. Og i verstefall bli utestengt fra arbeidslivet.

Våre grunnleggende menneskerettigheter forsvinner, ytringsfriheten forsvinner. Vil styresmaktene virkelig vedkjenne seg et styresett som heter diktatur? For demokrati er det ikke når mennesker ikke kan bevege seg fritt i sitt eget land.

Koronapass har ingenting med smitte å gjøre, viruset smitter like mye mellom vaksinerte som uvaksinerte. Det gir ikke mening å vaksinere seg når vaksina ikke beskytter. Dette handler ikke om smitte, det handler om makt og kontroll. Kjære styresmakter, dere må våkne..

Vår kjære konge sa det så fint; jeg føler så sterk en samhørighet med det norske folk, da vi synger sammen, "Ja vi elsker dette landet".
La vår kjære konge få det siste ordet her i denne saken.