Forsiden

Høringssvar fra Helena Eide

Dato: 16.02.2022

Vaksinepasset har ingen helsemessig gevinst, da vi ser at Covid uavhengig av vaksinen. Ser ingen grunn til at dette skal være noe godt tiltak for forebyggende helse og sikring av helse i Norge. Det har etterhvert vist seg at vaksinen har gitt så mange bivirkninger og ingen kjenner til omfanget av dette for fremtiden. Det gjelder vaksiner som ikke er godkjente og som hvis innhold skal hemmeligholdes i 70 år. Vi lever i et demokrati og må kunne bestemme over egen kropp og hvilke vaksiner vi vil ta, og de må være godkjente, det må være åpenhet og mulighet for innsyn og uavhengig kontroll på det som tilbys. Et slikt pass vil kun være med på å segregerte vårt ved å utestenge deler av befolkningen vår, som ikke kan eller vil vaksinere seg. Innføringen av et slikt pass vil være å bryte Grunnloven, Menneskerettsloven, Nurnbergkodeksen. Dette passet har ingenting å gjøre med å beskyttelse av vår helse, og virker mer som et politisk instrument for å kontrollere og bestemme over folk. Nei til koronapass og alle andre ID-pass for all fremtid. Ja til frihet.