Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Holm

Dato: 15.02.2022

Det er meg stor sorg at jeg leser om dette høringsforslaget som ligger ute nå. Det å ønske å innføre et corona serfikat vil ikke på noen måte bedre situasjonen i en pandemi, eller gjøre det slik at folk blir mindre smittet. Dette handler kun om overvåkning over en befolkning, og innskrenkning av borgernes frie vilje til å bestemme over sin egen helse og kropp. Det er skremmende å se at staten ønsker slike virkemidler i et land med et demokrati vi har vært stolt over. Dette lovforslaget strider mot alt det vi står for, ikke bare igjennom grunnloven og menneskerettighetene, men også den grunnleggende oppfatningen at mennesker har rett til å velge og bestemme over sin eget liv. Dette er tydelig nedtegnet i flere lovverk i dag.

Ved å komme med slike forslag som ligger til grunn for denne høringen, beveger Norge seg bort fra et demokrati og over i diktatur! En styreform som Norge har tatt sterk avstand fra i alle tider.

Protesterer på det sterkeste mot dette forslaget!