Forsiden

Høringssvar fra Eivind Abrahamsen

Dato: 03.03.2022

Koronasertifikat avvikles og skal ikke være en del av beredskapen i det videre. Vaksinestatus forhindrer ikke smitte. Fullvaksinerte er også smittebærere, hverken negativ test før et arrangement, delvaksinering, fullvaksinering eller gjennomgått covid-19 vil eliminere risikoen for at enkelte kan være i smitteførende fase ved adgang til et arrangement. Det viktigste tiltaket for å motvirke videre smitte, er at alle, uansett vaksinestatus eller gjennomgått covid-19, holder seg hjemme ved symptomer. Arrangører bør ha kompensasjonsordninger for dem som holder seg hjemme ved symptomer. Det er ikke hensiktsmessig eller nødvendig å bruke koronasertifikat.

Viruset har mistet status som allmennfarlig og forslaget om forlengelse av koronasertifikat forkastes.