Forsiden

Høringssvar fra Håkon Beckman

Dato: 16.02.2022

Dette lovforslaget strider mot grunnloven! Det er absurd å fremme et slikt lovforslag.

Tenk dere godt etter før dere innfører dette lovforslaget.

Historien viser at det ofte blir katastrofalt.