Forsiden

Høringssvar fra Kristin A. Lorentsen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar på høringsnotatet om forlengelse av reglene om koronasertifikat

Jeg mener dette høringsnotatet bør avslås og forkastes.

Det åpner for tvang og forskjellsbehandling av en liten prosentandel som enten ikke kan eller vil ta en vaksine som i tillegg har vist seg å ha alvorlige bivirkninger som overgår effekten og nytten, spesielt for de yngste aldergruppene. Den har også kortvarig og bare delvis effekt.

Jeg tror også en slik forlengelse vil underminere tillit fremfor å bygge den. Tillit går begge veier.

Her i Norge har vi en svært høy vaksinedekning, og et slikt virkemiddel virker unødvendig bare av den grunn.

De som har kommet så langt i denne pandemien uten å ha tatt vaksinene til tross for et massivt press, må man stole på har tatt det valget med tanke på hva hver enkelt har vurdert hva som er best for de og hva man vil tåle best. Jeg vil tro at ingen ønsker å bli alvorlig syk, eller smitte noen med alvorlig sykdom.

Enten det er tidligere erfaringer med alvorlige bivirkninger, sykdommer/medisiner/helsetilstand som gjør at man ikke kan ta de, bivirkning etter første eller andre dose, eller frykt og overbevisning mot vaksinen. Autonomi over sin egen kropp er utrolig viktig og jeg opplever ikke at korona trumfer det.

Skulle ønske myndighetene heller kunne brukt ressurser på å bygge sterk folkehelse, og ikke minst tatt tak i flaskehalsen — bygge OPP helsevesenet og arbeidsforholdene til helsearbeidere i stedet for å legge til rette for "splitt og hersk" som jeg mener man blant annet gjør med dette høringsnotatet.