Forsiden

Høringssvar fra Knut Kristian Ringen

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt imot disse høringsforslagene da det strider imot grunnloven, og menneskets krav på frihet og demokrati. Det er IKKE greit å tvangsvaksinere mennesker, nekte uvaksinerte samvær med andre mennesker, tvinge folk til å bruke hastegodkjente vaksiner, nekte uvaksinerte eller de som ikke har gjennomgått corvid adgang til kafeer etc. eller at man kan nekte uvaksinerte lønn. Det er IKKE noe pr. i dag som tilsier at det er behov for slike tiltak. Slike alvorlige lovendringer bør det være folkeavstemning på.