Forsiden

Høringssvar fra Gry Elisabeth Pedersen

Dato: 20.02.2022

Jeg er fullstendig uenig i høringsnotatet. Vi beveger oss mer og mer mot diktatur. Vi vet at demokratiet er under forvitring i hele verden. Norge SKAL IKKE følge etter. Alle har 100% frihet til å bestemme over sin egen kropp og hvordan de selv ønsker å leve livet sitt. Tvang og press fører kun til opprør, krig og uroligheter. Dette tar vi sterk avstand fra!