Forsiden

Høringssvar fra Jonas Olderskog

Dato: 13.02.2022

Dette er mange steg forbi det vi bør anse som akseptabelt i et moderne demokrati.
jeg håper, og forventer, at dere avstår fra dette forslaget.