Forsiden

Høringssvar fra Ann Merete

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat!

Mennesker har rett til å bestemme over sin egen kropp, og i et demokrati skal ingen straffes, forfølges, segregeres, bortvises, behandles urettferdig, nektes arbeid, lønn, eller utestenges fra noen plasser, områder, aktiviteter osv. pga sin medisinske status.

Koronasertifikat bryter med demokratiet, menneskerettighetene, grunnloven, verdier og menneskesynet.