Forsiden

Høringssvar fra Elain Schjøren

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronapass har ingenting med smittevern å gjøre, dessuten er segregering i strid med grunnloven.