Forsiden

Høringssvar fra Adrian Jonassen

Dato: 21.02.2022

Sender svar på nytt da jeg registrerer at mine to tidligere forsøk ikke har blitt registrert. Dette forslaget er uaktuelt da det strider mot Norges grunnlov og menneskerettigheter. Det er uproposjonalt og uhensiktsmessig da man vet at vaksinerte smitter liksåvel som uvaksinerte.