Forsiden

Høringssvar fra Julia Sjåvik

Dato: 26.02.2022

Obligatorisk vaksinasjon er ikke greit, og med tanke på antall meldte bivirkninger og illebefinnende som har oppstått etter, og som direkte konsekvens av vaksinen, er det feil å pålegge befolkningen å skulle måtte innta en vaksine som potensielt utgjør en større fare enn viruset i seg selv (for mange).

Det er også høy ekskludering, og pressmiddel å skulle måtte fremvise koronapass for å delta i sosiale hendelser, jobbe, eller gå på butikken, når majoriteten av befolkningen uansett har valgt å la seg vaksinere for egen sikkerhet. Det er også et uhyre uakseptabelt pressemiddel at en arbeidsgiver skal kunne frata en jobben, på grunnlag at de ikke er vaksinerte. Yderst få arbeidsplasser burde kunne kreve å ha innblikk i den ansattes private helse/vaksinasjonsinformasjon, og det er på ingen måte akseptabelt å måtte dele slik informasjon med noen andre enn det en selv ønsker. Vaksinerte smitter jo uansett videre på lik linje med uvaksinerte, så hvorfor skulle vaksinestatus ha noe å si arbeidsgiveren?

Store deler av høringsnotatet virker som galskap. Jeg blir oppriktig sjokkert, lei meg og kvalm over at dette er et forslag som i det hele og store er oppe til høring. Én skulle tro Norge stilte seg selv, og folkets frihet høyere enn som så. Dere påpeker også selv flere ganger gjennom høringsnotatet at flere menneskerettigeheter tilsidesettes til hensyns for koronareglementer, og noen kan jeg ha forståelse for, mtp situasjonens tidligere stadier. Men når ting som retten til privatliv og familieliv blir tilsidesatt, så syns jeg ærlig det går litt for langt. Det burde være opp til den enkelte hvorvidt de vil utsette seg for en eventuell risiko eller ikke, spesielt når det er snakk om familie.

Enkelt og greit stiller jeg meg sterk imot dette høringsnotatet, gud forby at en obligatorisk vaksinasjon finner sted, og gud forby at et vaksinapass skal sette grenser for om du får gå på jobb, handle mat på butikken, eller ha gjester i eget hjem.