Forsiden

Høringssvar fra Janita

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Bruk av koronasertifikat er ikke medisinskfaglig begrunnet all den tid folk smitter hverandre uavhengig av vaksinasjonsstatus