Forsiden

Høringssvar fra Alice

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Menneskerettigheter kommer alltid foran smittevern. Nei til redusering av folkets rettigheter basert på vaksinestatus.

Hurtig godkjente vaksiner skal alltid være frivillige. Vaksiner skal alltid være frivillige. Nei til tvangsvaksinering.

Dette høringsnotatet er jeg sterkt uenig i. Svaret er nei.

Å bruke folkets, og mine skattepenger på å gå igjennom innhold og vurdere saker som leder opp mot diktatur er vanære av det norske folk. Jeg svarer nei til dette høringsnotatet.