Forsiden

Høringssvar fra Egil Stenset

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Protesterer på det sterkeste mot koronapass da det bryter klart med det demokratiske prinsipp angående frihet til å å velge og bestemme over egen kropp. Koronapass er diskriminerende og kan føre til at mennesker behandles på en måte som man desverre ser eksempler på i totalitære stater. Norge bør være et fyrtårn som prioriterer demokratiet, frihet og egen grunnlov, som Norge har betalt en høy pris for!