Forsiden

Høringssvar fra Eva Efterdal

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar avgitt 17.02.22 fra Eva Efterdal , Mosseveien 71, 1610 Fredrikstad.
Informert samtykke.

Menneskerettighetskonvensjonen er klinkende klar på at hvert individ har krav på full informasjon om hva medisiner inneholder, i hvilken grad bivirkninger risikeres basert på medisinske krav for utprøving, for så å ha den fulle rett til selv å avgjøre om hvorvidt man ønsker medisin/vaksiner.

Informason ikke gitt, oppfylller ikke medisinske krav.

Når det gjelder samtlige vaksiner mot koronavirus gis det IKKE informasjon som hvert enkelt individ har krav på for at retten til informert samtykke innfris.

Årsaken til retten til informert samtykke ikke (kan)gis, er åpenbart at vaksinene mot koronavirus ikke har gjennomgått prosedyrene for å oppfylle de medisinske krav som stilles til vaksiner.
Brudd på menneskerettighetene.

Myndighetenes press og trusler mot egen befolkning for å ta en vaksine som gis under brudd på retten til informert samtykke, må i seg sel kunne anses for å være et menneskerettighetsbrudd.
Rettens vei.

Undertegnede er klinkende klar på at dersom vaksinepass innføres under brudd på retten til informert samtykke, akter jeg å gå rettens vei.
Eva Efterdal

Mosseveien 71

1610 Fredrikstad