Forsiden

Høringssvar fra Adelheid MacKenzie

Dato: 01.03.2022

Nei til koronasertifikat! Denne loven må ikke videreføres, den strider mot grunnloven, menneskerettighetene og nurnbergprotokollen.

Vi er alle født frie og med råderett over egen kropp. Tvangsvaksinering er medisinsk voldtekt.

Systematisert segregering, diskriminering og umyndiggjøring av deler av befolkningen er ikke greit!