Forsiden

Høringssvar fra Birgitte Stokke Brudal

Dato: 12.02.2022

Vi kan ikke tillate at koronapass tas i bruk som et kontrollpass slik vi ser i andre land! Dette fratar oss frihet! Samtidig blir vi da kontrollert! Dette fører til segregering og splid. Jeg viser til Grunnlov og Nurnberg, og sier et klart NEI til koronapass, eller andre kontrollpass!