Forsiden

Høringssvar fra Grethe Solberg

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Kjære regjeringen!

Hvordan kan Dere komme med slike forslag som tar vekk alt som heter demoktati, menneskeverd og selvbestemmelse over sin egen kropp og sitt liv? Og frarøve deres frihet til å bevege seg fritt? Nå har vi fulgt Deres anbefalinger i 2 år. Og Dere belønner oss med apartheid! Har Dere ikke noe medfølelse, forståelse og empati for deres "undersotter" lenger? Som Erik Bye sa det mens han levde: "Regjeringen er våre tjenere". Og jeg legger til at om vi hadde hatt menesker i Regjeringen som var valgt av folket, og ikke som har kjempet om en plass på Stortinget, for å sikre sin egen framtid, ville Norge vært fylt med medmennesker og ikke "rang-mennesker", som brauter seg fram og glemmer de de ikke ser.

Dere lager diktatur på denne måten. Ved å innføre pass. Og når vil Dere slutte med å påtvinge oss flere doser med "vaksiner"? Til flesteparten av oss har fått varige men, eller er døde? Mens Dere på stortinget sitter trygt og har fått saltvanns oppløsning!

Har dere helt glemt at etter den 2.verdenskrig ble det opprettet "Menneskerettigheter" for at ikke massakrene og menneskeforfølgelsene skulle gjenta seg? Det er dette dere vil innføre nå! Hvem tror dere at dere er? GUD? Som kan bestemme over alle andres liv???

Vit at vi alle er ett. Det du gjør mot din neste (selvom du ikke ser dem), gjør du mot deg selv. Og det du sender ut, kommer tilbake en dag. Det kan bli en tung lekse å lære når Dere blir bevisste hva Dere gjør/har gjort. Selvom dere vil gjemme Dere bak den nye loven Dere har inført. Så ingen av Dere kan bli stilt til ansvar og straffet for det Dere gjør nå. Er det 70 år dere har bestemt?

Så når skal Dere i Regjeringen begynne å lytte til Deres hjeter, istedenfor å bli styrt som dukker med tråder? Høre på andre lands komandoer? Og når skal Dere høre på "folket Deres"? Hvordan får dere sove på natten når dere gir med den ene hånden, og tar med den andre?

Eller er dere bare ikke våkne enda? Og ikke kan se hva Dere driver med? Det kalles bevissthet.

Våkn opp!!!!!

Alle mennesker er like verdifulle og har lik rett og frihet til å bevege seg og å bestemme over sitt eget liv!!!

Ser fram mot et Norge i frihet, likeverd og enhet.

Lys og kjærlighet.