Forsiden

Høringssvar fra CS

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg kan ikke si å være en av de som engasjerer seg stort i hvordan Norge blir styrt i vår hverdag. Mye fordi jeg har tiltro til at de som styrer, gjør dette på en måte som bidrar til opprettholdelse av demokratiet vi har, og som bidrar til stor opplevelse av frihet hos befolkningen.

Men dette som nå skjer med coronasertifikat og segmentering av mennesker basert på vaksinert/uvaksinert/gjennomgått covid og med mer som følger, dette begynner å skremme meg. Jeg håper at de fleste er oppmerksomme på hva en slik segmentering vil bety for vårt demokrati på sikt. Beveger vi oss bort fra demokratiet, kan det være veldig krevende å få dette tilbake igjen i vårt land. Så min sterke oppfordring er å lytte til folket og tenke dere gått om før dere velger en slik vei vi nå beveger oss faretruende inn på.