Forsiden

Høringssvar fra John Kenneth Stava

Dato: 14.02.2022

Nei til innføring og forlengelse av Koronasertifikat. Vi skal ikke ha segregering i Norge.

Høringsbrev med medfølgende høringsnotat angående Koronasertifikat krevet nullifisert. Dette skal ikke innføres verken nå eller siden.

Med vennlig hilsen

John Kenneth Stava