Forsiden

Høringssvar fra Jan Angell Jakobsen

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Vi ønsker ikke vaksinepass, da dette vil virke segregerende, og vil ikke ha noe betydning for smittesituasjon