Forsiden

Høringssvar fra David Netskar

Dato: 02.03.2022

Svar på høringsnotet om koronasertifikat

Jeg synes vi nå må holde hode klart og se hva dette forslaget vil bli i praksis.

At man skal kunne tvinge noen til å ta vaksine, vil være brudd på menneskertten til å kunne velge selv. Dette vil bli tilstander lik andre land vi ikke vil sammenligne oss med.

Jeg mener dette må forkastes og at forslaget fjernes.

Når det gjelder koronasertifikat som skal kunne nekte folk som ikke har vaksinert seg til å ferdes der man vil. Det at man kan kreve at en er vaksinert i en jobb er å diskriminere de som av ulike årsaker ikke ønsker å ta vaksine, vil bli straffet med i verste fall miste jobben og/eller fra ta lønn er et alvorlig ingrep i pesones liv. Det står også at om du ikke er vaksinert, vil du kunne bli pålagt å kun bevege deg innen for et begrenset området. Dette er også noe som er brudd på frihet som Norge står for.

Jeg mener dette må forkastes og at forslaget fjernes