Forsiden

Høringssvar fra Foreninga KKS Opplæring

Dato: 17.02.2022

Høringsnotatet om forlengelse av reglene for koronaseritfikat/vaksinepass, innebærer dramatiske tiltak som f.eks.:
1) Tvangsvaksinering
2) Uvaksinerte kan nektes samvær med andre mennesker, inkl. at barn kan utestenges fra barehage og skole
3) Uvaksinerte kan nektes adgang til f.eks. butikker, kafèer etc..
4) Uvaksinerte kan nektes å gå på arbeid og kan bli fratatt jobb og inntekt
5) Vaksiner som er hastegodkjent og ikke godt nok kvalitetssikret, skal kunne tvinges på folk

Dette er totalt uakseptabelt og det er regelrett skremmende at regjeringen i det hele tatt kan fremme slike forslag til bruk på egen befolkning.

Dette har dessuten en skjult agenda, der vaksinepasset i seg selv gjerne ikke er det endelige målet, men å bane veien for Digital Identity og som igjen medfører et overvåkingssamfunn som gjør at alt hva et menneske foretar seg, blir registrert i dataservere. Selvsagt kan slike system misbrukes, og det ser vi f.eks. fra Canada der de som har donert penger til truckerne gjennom GiveSendGo, mister jobben da myndighetene har avdekket at de har finansiert FreedomConvoy.

Den norske regjeringen sitt mandat er å ivareta eget folk og nasjon, og ikke være lakeier for overnasjonale kapitalistiske krefter og maktstrukturer som f.eks. WEF, FN etc..

Forslagene i høringsnotatet må forkastes totalt!