Forsiden

Høringssvar fra Kristian Flem

Dato: 14.02.2022

Høringsforslaget må forkastes da dette er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminering, i et demokratisk, sivilisert og fritt land!

Det er jo også fint for Arbeiderpartiet å være ett sosialdemokratisk parti, ikke ett nasjonalsosialistisk ett.

Som de sier: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.