Forsiden

Høringssvar fra Didrik Winsnes

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Stopp med galskapen! Det er på tide at norske myndigheter tar til fornuft og stopper ALLE tenkte regler om et koronasertifikat.

Hva ønsker de norske myndighetene å oppnå ved å innføre dette vedtaket? Ønsker myndighetene å støtte oppunder en kultur der vi diskriminerer mennesker som ikke har de "riktige" papirene?

Hva slags samfunn ønsker vi å skape for våre neste generasjoner? Ønsker vi å praktiskere likhet og likeverd? Eller ønsker vi splittelse, frykt og forskjellsbehandling?

Hvis et koronasertifikat blir innført, kommer mennesker da til å ta vaksinen på bakgrunn av et medisinsk valg, eller på grunn av frykt for å miste jobb og inntekt? Eller det å ikke kunne reise fritt for å se mennesker man er glad i?

Norge bør være et fritt land der man kan ta ansvar for egen helse. Ingen, og da mener jeg ingen skal måtte føle seg tvunget til å ta et eksperimentelt medikampement fra en farmakologisk industri som har betalt milliarder i erstatningskrav for manipulering, løgn og bortgjemming av forskningsresultater. Man trenger ingen doktorgrad i å forstå at dette er ingenting annet en det motsatte av likhet og likeverd!

Hvis vi ikke lærer av historien, så vil den gjenta seg..

Stopp galskapen umiddelbart