Forsiden

Høringssvar fra Dag Falskog

Dato: 18.02.2022

Dette forslaget vil jeg på det sterkeste protestere mot!

Vi ser nå at de som har vaksiner mot korona smitter like mye som de som ikke har tatt vaksiner. Derfor har et koronasertifikat ingen hensikt. Det eneste som oppnås er segregering av mennesker og unødig bruk av makt.

Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter også med Nürnberg-kodeksen.

Her i Norge lever vi i et demokrati og et koronasertifikat hører derfor ikke hjemme her. Å ta en vaksine er frivillig og det er ikke noe man skal kunne bli presset til å ta på noen måte. De vaksinene som danner grunnlaget for koronasertifikate, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker. De er heller ikke testet ut lenge nok generelt.

Dette vil føre til diskriminering av folk og vil gi folk store begrensninger i livene deres. Ikke bare ifh til å reise. Men det vil kunne bli brukt mot folk slik at de blir tvunget til å ta en eksperimentell vaksine for feks ikke å miste jobben sin.

Statistikken på dødsfall relatert til Covid 19 er ikke høye nok til å forsvare et slikt drastisk inngrep folks privatliv og frie ferdsel.

Jeg sier derfor NEI til koronasertifikat nå og for all framtid!!!