Forsiden

Høringssvar fra Astri Jacobsen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringsnotatet om koronaserefikat må stoppes umiddelbart. Der bryter med våre demokratiske grunnlovsrettigheter som bl.a. forsamlingsfrihet, kontroll over egen kropp og deling av personlige helseopplysninger.

Koronasertefikat/-pass medfører en segregering som ikke er vårt demokratiske og åpne samfunn verdig.