Forsiden

Høringssvar fra Alf S

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Er sterkt i mot bruk av koronasertifikat for å segregere befolks rettigheter. Vaksinene har hatt lite effekt på smittespredning, og mange har blitt veldig syke selv med vaksine. Dessuten skal ikke menneskers rett til å bestemme over egen kropp være en faktor for å kunne delta i samfunnet. Det er i mot frihetsprinsippen vi har hatt siden krigen i Norge.