Forsiden

Høringssvar fra Ellen Elisabeth Lundbye

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Det er helt uakseptabelt at vi fratas grunnleggende menneskerettigheter. Jeg er helt i mot tvang vaksinering og corona pass. Det MÅ være opp til et hvert menneske selv å bestemme over egen kropp!