Forsiden

Høringssvar fra Almina Vilimiene

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er lege, spesialist i psykiatri, men også av mange grunner spesielt interessert i immunologi og infeksjonssykdommer. Jeg kommer opprinnelig fra Litauen, noe som også er relevant her.

Jeg er dypt uenig med regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronapass og det er flere grunner til det.

  1. Innføring av koronapass legger press på befolkningen for å ta en vaksine, som er nødgodkjent og for lite forsket på. Det finnes mange motstridende forskningstudier på effekt av vaksiner og alvorlige bivirkninger, til og med død og vi fortsatt ikke vet nok om langtidsbivirkninger, som kan forventes blir mer synlige etter noen år. Min medisinsk kunnskap tilsier at vi kan forvente en stor økning av autoimmune sykdommer (bla MS, Parkinson, stoffskifteprobrmatikk og reumatiske sykdommer), diverse utmattelsestilstander og økning i kreftinsidens. Min kunnskap tilsier også at immunologi er svært knyttet til onkologi og mekanismen i disse injeksjoner kan akkurat antyde en slik utvikling.
  2. Det finnes god behandling for sykdommen og det er etter hvert svært milde forløp av de, som blir smittet. Det er dessuten slik at det er en god grunn å tenke at samfunnet har en god flokkimmunitet og de få, som har ikke vært syke, har antagelig en kryssimmunitet fra tidligere infeksjoner med diverse andre coronavirus.
  3. Innføring av koronapass strider med menneskerettigheter for å velge og bestemme over sin egen kropp og helse. Det å velge fritt betyr også at man skal ikke sanksjoneres, segregeres eller forfølges grunnet sine valg. Når jeg lærte om pasientrettigheter under min studie, det å bestemme fritt over behandlingen som skal gis sto høyest på liste. Vi har lært at i tilfelle pasienten er Jehovas vitne og motsier seg blodoverføring står pasientens bestemmelse svært høyt selv om det er fare for livet. I dette tilfelle snakker vi om friske mennesker og denne infeksjonen er i de fleste tilfeller fullstendig ufarlig. Erfaringen vi har per i dag tilsier også at vaksinerte ble like mye smittet og syke som uvaksinerte. Så hva er en logisk forklaring for å skille mellom de vaksinerte og uvaksinerte?
  4. Jeg mener at folk, som har vært smittet og syke har immunitet, som er langt bedre enn vaksinerte. Vaksiner består bare av en liten del av viruset, som stadig mutterer. Mens ved smitte - får kroppens immunsystem kjennskap med hele viruset og dermed mye bedre immunitet, som jeg mener og påstår kommer til å vare i mange år framover og i mange tilfeller livet ut. Selvfølgelig ved mutasjoner kan man igjen bli syk, men det blir sjeldent alvorlig hvis man ikke har andre risikofaktorer. Det ser ut som hele utviklingen av smitte likner mer og mer på det vi vet om influensasmitte og sesongavhengig smittebildet.
  5. Som jeg har nevnt - er jeg opprinnelig fra Litauen. Koronasertifikatet ble innført der i en periode. Med svært tragiske konsekvenser for samfunnet - det førte til mye splittelse, sterke motsetninger, økte psykiske belastninger, segregering og svært mange negative følelser i samfunnet. Det vekket også mye motstand og kritisisme i samfunnet. Jeg har fått mye informasjon gjennom venner og familie om situasjoner, som var svært fornedrende og umenneskelige. En eksempel var en professor, vitenskapsmann, svært klok og intelligent mann, som på grunn av sin tro og overbevisning ville ikke eller kunne ikke ta injeksjon - måtte be sin niese, under 16, som var ikke trengte koronasertifikatet å gå inn i butikken for å kjøpe han tøfler. Hun viste han tøfler gjennom vindu, mens han sto ute og måtte velge. Er det slike situasjoner ønsker vi å ha i Norge? Jeg tror psykiske belastninger og splittelse, frustrasjoner og uenigheter kommer til å koste dyrt på alle måter. Og helt unødvengig.
  6. Det finnes dessuten mer og mer studier og empirisk kunnskap om medikamenter som virker svært godt tatt tidlig i forløpet av sykdomsforløpet, noe, som av merkelige grunner er blitt tilbakehold og sensurert bort. Det finnes en rekke studier, som viser til viktigheten av inntak av vitamin D og sink for å unngå alvorlig infeksjon. Det er rart at man ikke jobbet nok for å opplyse samfunnet om dette.

Som lege og borger av Norsk stat sier jeg tydelig nei til innføring av koronapass. Det skulle være et stort tilbakeskritt ift demokratiet og tilbake i retning av segregering menneskeheten opplevde under 2.Verdens krig.

Jeg vil derfor appellere til sunn fornuft, og kunnskapen vi har fra historien.

Med vennlig hilsen

Almina Vilimiene

Lege, spesialist i psykiatri.

Jeg legger ved noen lenker, som kan gi mer innlysende informasjon:

https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-4-online:4

https://www.inngrep.no/2022/03/03/koronasertifikat-unodvendig-og-betenkelig/

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf