Forsiden

Høringssvar fra Johan Slåttavik

Dato: 13.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.