Forsiden

Høringssvar fra Janne Merete Forthun

Dato: 04.03.2022

Dette forslaget må forkastes! Jeg sier nei til dette.